^ →* →

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 12.02.2020

10 лютого 2020 року на базі Новгород-Сіверської гімназії імені К.Д.Ушинського відбулася нарада керівників місцевих органів управління освітою. На нараді з робочим візитом перебувала Міністр освіти і науки України Ганна Новосад.
Супроводжували Міністра освіти і науки - начальник Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Микола Конопацький, заступник голови Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Неля Чугаєва, начальник відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Світлана Біла, представники ЗМІ.
Мета візиту – ознайомлення з особливостями освітньої мережі. Присутні мали змогу отримати відповідь на проблемні питання в галузі освіти, які на часі потребують вирішення

Головний спеціаліст
Ярошенко Л.І. 09.02.2020

ЗНО - 2020
Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 635 урегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів:
• українська мова і література
• історія України
• математика
• біологія
• географія
• фізика • хімія
• англійська мова
• іспанська мова
• німецька мова
• французька мова
Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року № 947 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Графік проведення………………..
Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:
• українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);
• математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника);
• один з предметів із запропонованого вище переліку (на вибір випускника).
Щороку для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.
У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання здійснюється подання документів особами, які:
• у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх проведення;
• не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема:
− хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії;
− стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;
− викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
− смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів.
Таким учасникам протягом 5 робочих днівз урахуванням дня проведення тестування необхідно до регіонального центру подати заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.
Також подати заяву щодо участі у додатковій сесії можуть особи які:
• брали участь у тестуванні, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішеннями регламентних комісій;
• брали участь у тестуванні, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для їхнього життя та здоров’я.
Окрім періоду проведення основної сесії, подання документів для участі в додатковій сесії може здійснюватися в основний період реєстрації, період перереєстрації, додатковий період.
У межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), подати документи для участі в додатковій сесії можуть особи, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що:
• обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день;
• у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
• за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні;
• вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;
• належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;
• у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів:
− братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується відповідними документами;
− складатимуть державні іспити;
− проходитимуть практику на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб із числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти);
− перебуватимуть за кордоном.
Зазначені вище особи разом із комплектом реєстраційних документів надсилають до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву (у довільній формі) щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії.
У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, здійснюється подання документів особами, які:
• брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
• проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
• за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
• мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).
Таким особам до комплекту документів також необхідно додати заяву (у довільній формі) щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії та документ, що підтверджує право особи для реєстрації на ЗНО в додатковий період.
Детальніше про умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання можна ознайомитися за посиланням.
У 2020 році додаткову сесію ЗНО буде проведено з 25 червня до 17 липня. Графік додаткової сесії буде оприлюднено до 24 квітня 2020 року.
Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2020 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів, крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Права на обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання визначено
Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
1. Учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право на:
1) доступ до інформації про:
• програми зовнішнього оцінювання;
• форми завдань сертифікаційних робіт;
• строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання;
• час і місце проведення зовнішнього оцінювання;
• використання в пунктах зовнішнього оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання;
• порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання;
2) виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами зовнішнього оцінювання, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України;
3) проходження зовнішнього оцінювання з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів;
4) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;
5) безпечні умови під час проходження зовнішнього оцінювання;
6) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті зовнішнього оцінювання (у разі потреби);
7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);
8) ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, отримання засвідченої копії такої роботи.
2. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:
1) ознайомитися Порядком, дотримуватися його вимог;
2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання і документом, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті), а у разі, якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії), – іншим документом, що посвідчує особу;
3) ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту зовнішнього оцінювання;
4) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;
5) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;
6) виконувати сертифікаційну роботу на робочому місці, визначеному Українським центром;
7) виконувати та оформляти сертифікаційну роботу згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями;
8) до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа Українського центру) Сертифікат для проставляння відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.
3. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:
1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;
2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);
3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:
• заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;
• спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи;
• списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
• виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;
5) персоналізувати сертифікаційну роботу.
4. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, підпунктами 1 – 4 пункту 3, учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.


Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 27.01.2020

27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. В цей день в 1945 році війська 1-го українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 24.01.2020

24 січня 2020 року на базі Відділу освіти, молоді та спорту Талалаївської райдержадміністрації відбувся семінар - практикум для відповідальних за організацію та проведення гри « Сокіл « ( «Джура») у 2020 році. На семінарі обговорювалися організаційні питання, що стосуються - підготовки, проведення гри «Сокіл» «(Джура») у 2020 році. Участь у семінарі взяли представники ( відповідальні) із загальноосвітніх закладів району: Довгалівської ЗОШ І-ІІІ ст.-Покришко Р.В.; Березівської ЗОШ І-ІІІ ст -.Музика М.М. ; Плугатарської ЗОШ І-ІІІ ст.-Буша Н.В.,Чепель В.Г; Української ЗОШ І- ІІІ ст.-Лобода І.М.; Харківської ЗОШ І-ІІІ ст.- Гречко А.В,Луценко С.В.
Дитячо-юнацька військово - патріотична гра « Сокіл» ( «Джура») надає змогу привернути увагу підростаючого покоління до проблем становлення нашої державності, боротьби за незалежність, відновлення та збереження історичної пам’яті та надбань народу, формуванню у дітей високого сенсу життя, глибокої любові до нації, самовідданого служіння Батьківщині та здійснює розвиток дитини: у спорті, краєзнавстві на принципах патріотизму та національної самосвідомості.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 13.01.2020

»Головна ялинка області»для дітей Талалаївщини.
9 січня 2020 року в Чернігівському обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.шевченка за участю керівництва обласної державної адміністрації відбулося новорічне свято «головна ялинка області» для дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Діти Талалаївського району в кількості 12 осіб прийняли участь у святі (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,діти з багатодітних та малозабезпечених сімей)
Біля головної ялинки області у Чернігівському музично- драматичному театрі юних гостей свята розважали улюблені казкові персонажі, проводили майстер класи педагоги та вихованці обласного палацу дітей та юнацтва.
Перед початком театральної вистави «Зимова казка» дітей у глядацькій залі привітав заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван.
Усі учасники святкового заходу отримали солодкі подарунки.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 02.01.2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !!! Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб 2020 рік приніс Вам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував усмішку і частинку добра. Нехай все, що Ви планували, обов’язково збудеться, все що хотіли почати, — почнеться, а що хотіли закінчити — закінчиться. Нехай у 2020 році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!
Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у кожен дім!

Головний спеціаліст
Ярошенко Л.І 23.12.2019

Пробне ЗНО 2020.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 02.12.2019

Індивідуальна першість району з настільного тенісу серед дівчат
28 листопада на базі Харківської ЗОШ І-ІІІ ст. проводились індивідуальні змагання з настільного тенісу серед дівчат Талалаївського району. За першість змагалось 18 дівчат. Спочатку всі учасниці були поділені на три групи. До фінальної частини першості проходили 6 учасниць по дві кращі з кожної групи. За результатами першого етапу змагань до першої шістки ввійшло три спортсменки з Березівської ЗОШ І-ІІІст, і по одній з Української ЗОШ І-ІІІст, Чернецької ЗОШ І-ІІІст та Липівської ЗОШ І-ІІІст. Ось прізвища кращих тенісисток району. Це Гавриленко Ліза, Кулакова Оксана, Силенко Ірина (Березівська ЗОШ І-ІІІст), Попова Руслана (Українська ЗОШ І-ІІІст), Гудименко Богдана (Чернецька ЗОШ І-ІІІ) і Лихо Дар’я (Липівська ЗОШ І-ІІІст). У фіналі до останнього туру не було відомо хто займе призові місця. Так вийшло, що аж три учасниці – Кулакова Оксана, Силенко Ірина та Лихо Дар’я , які претендували на третє місце набрали однакову кількість очок, здобувши по дві перемоги. І лише за кращою різницею виграних та програних партій третє місце завоювала тенісистка Лихо Дар’я(Липівська ЗОШ І-ІІІст). В останньому турі зустрілися між собою і дівчата, які претендували на перше місце. Це Гавриленко Ліза та Гудименко Богдана, які до цього всі свої матчі та турніри виграли. В особистому протистоянні кращою була тенісистка Гавриленко Ліза (Березівська ЗОШ І-ІІІст), яка й виграла особисту першість Талалаївського району з настільного тенісу. Друге місце в тенісистки з Чернецької ЗОШ І-ІІІ ст..-Гудименко Богдани.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 29.11.2019


27 листопада 2019року в залі засідань облдержадміністрації відбулося розширене засідання обласної міжвідомчої комісії з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей. Розглядалися питання підсумків оздоровчої кампанії 2019 р. та підготовки до відкриття дитячих закладів оздоровлення й відпочинку в 2020 році.
За інформацією директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніни Лемеш, цього року вдалося залучити до відпочинку та оздоровлення за обласними програмами більше дітей ніж у 2018 році та, навіть, більше, ніж планували. Передбачалося, що у 2019 році даними послугами скористаються 55486 дітей (60,1% загальної кількості). Фактична ж цифра дещо більша — 56864 дітей (61,6%).Значну увагу було приділено дітям, які потребують особливої соціальної підтримки. Серед проблемних питань лишається переважно збереження мережі дитячих закладів оздоровлення й відпочинку в області та відновлення роботи установ, які з різних причин не прийняли дітей цього року.
— Навіть у нинішніх непростих бюджетних реаліях маємо зробити все можливе, щоб організувати якісний та безпечний відпочинок наших дітей, — наголосила Наталія Романова. — Великою мірою це стосується і таборів, які не запрацювали у 2019-му. Потрібно переконати власників у необхідності та соціальній значимості їх функціонування.
На окремих аспектах роботи дитячих таборів зосередилися у своїх виступах представники управлінь освіти та охорони здоров’я облдержадміністрації, головного управління Держпродспоживслужби та управління ДСНС в області.
— На щастя, цього року нам вдалося організувати не лише корисний та змістовний, а й безпечний відпочинок маленьких жителів області, — підсумувала Наталія Романова. — Проте вже від сьогодні маємо готуватися до сезону наступного року. Пропоную розробити дорожню карту дій для кожного закладу, щоб чітко розуміти, коли і як розпочинати черговий етап підготовки. Вже зараз при формуванні бюджетів 2020 року необхідно передбачати кошти на протипожежні засоби, щоб крок за кроком наближатися до стовідсоткового дотримання усіх вимог безпеки.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 29.11.2019

Стартував навчальний семінар для представників структурних підрозділів Департаменту в районах.
26.11.2019р.Департаменнтом сім’ї, молоді та спорту був проведений навчальний семінар з питань реалізації державної молодіжної політики, підтримки сім’ї, запобіганню домашньому насильству, протидії торгівлі людьми , розвитку фізичної культури та спорту.
На сьогоднішній день реалізація державної політики зазначених напрямків в Чернігівській області, зокрема в умовах децентралізації, потребує врахування поточного соціально-економічного стану регіону. На семінарі були висвітлені питання, які актуальні для роботи структурних підрозділів в районах.
Левченко Наталія Володимирівна доповіла про врахування гендерних аспектів при реалізації проектів та програм, зокрема гендерного бюджетування.
Питання соціальної підтримки сімей з дітьми підіймала Марчук Ірина Петрівна, начальник управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної ради у місті Чернігові.
У напрямку реалізації молодіжної політики говорили про утворення молодіжних дорадчих органів, перспективи розвитку молодіжної інфраструктури, соціальне підприємництво для молоді та про стан і перспективи молодіжного житлового кредитування.
Розвиток спортивної інфраструктури області, міст, районів та об’єднаних територіальних громад прямо залежне від перспективи планування та розвитку пріоритетних видів спорту в умовах децентралізації. Окрему увагу приділили порядку підготовки і подання річної статистичної звітності за формою № 2-ФК та щорічному оцінюванню фізичної підготовленості населення.


Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 25.11.2019


22 листопада 2019 року
Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 01.01.2019р.№326 «Про проведення обласного семінару-практикуму для організаторів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово –патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в районі, місті ,ОТГ» комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» - проводив семінар-практикум.
Семінар- практикум відкривали Микола Конопадський-начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації та Петро Степовик –директор комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання,туризму та краєзнавства учнівської молоді».На даному заході надавалися методичні поради щодо організації гри «Сокіл» («Джура»), а саме:
1. Оформлення документації щодо участі рою в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (середня і старша вікові групи;
2. Підготовка рою до конкурсу «Відун» (старша вікова група»);
3. Підготовка рою до конкурсу «Відун»(середня вікова група);
4. Оформлення звітів про виконання домашнього завдання «Добре діло»(середня вікова група) та Книги звитяг (старша вікова група);
5. Методика проведення конкурсу «Перетягування линви»(середня вікова група);
6. Методика проведення конкурсу «Пластун»(середня і старша вікові групи);
7. Методика проведення конкурсу «Ватра»(середня і старша вікові групи);
8. Підготовка рою до таборування (середня і старша вікові групи);
9. Підготовка рою до участі у конкурсі «Стрільба»(середня і старша вікові групи);
10. Підготовка рою до участі у конкурсі «Рятівник»(середня і старша вікові групи);
11. Методика проведення конкурсу строю та маршової пісні «Впоряд»(середня і старша вікові групи);
12. Методика проведення конкурсів «Метання гранати», «Саперна підготовка», «Розбирання та складання автомату АК-74» (середня і старша вікові групи);
13. Методика проведення конкурсу «Туристсько-спортивна смуга перешкод»(середня вікова група);
14. Методика проведення конкурсу «Смуга перешкод»(старша вікова група).

Головний спеціаліст
Ярошенко Л.І. 22.11.2019

21 листопада відзначили День Гідності та Свободи в честь початку двох подій - Помаранчевої революції та Революції Гідності.
Цього дня у 2013 році на Майдані Незалежності в Києві відбулась перша акція протесту проти рішення влади Януковича призупинити укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Увечері на Майдані Незалежності в Києві зібралося близько 1,5 тис. громадян, а наступного дня до акції доєдналася вся Україна під гаслом «Україна – це Європа!» Українці вийшли з мирним протестом, аби відстояти власні цінності та свободу.
В загальноосвітніх закладах проведено заходи з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи:
години спілкування «Нескорені»,»Майдан - фортеця духу», « Осінь, що змінила нас»,
« Євромайдан. Як це було», тематичні лінійки.

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 18.11.2019

Змагання з настільного тенісу( з 08.11.19-14.11.19)
Протягом двох тижнів в школах району проводились командні змагання з настільного тенісу серед учнів загальноосвітніх шкіл. Першість виборювало 9 команд. На першому етапі змагання проходили в двох групах. В Харковому змагались тенісисти Харківської, Чернецької, Березівської та Талалаївської ЗОШ. До фіналу не проходила одна команда. Нею виявилась команда з Талалаївки. В іншій групі за путівку до фіналу змагались юні тенісисти з Довгалівки, Українського, Красного Колядина, Липового та Плугатаря. В цій групі до фіналу не пройшли команди з Довгалівки та Красного Колядина. Отже у фіналі, який проходив в Плугатарській ЗОШ зустрілися 6 команд. За результатами фінальних поєдинків перше місце вибороли тенісисти з Березівської ЗОШ (тренер Музика М.М.), друге місце у спортсменів з Української ЗОШ ( тренер Вакуленко А.О.), а третіми фінішували тенісисти з Плугатарської ЗОШ (тренер Чепель В.Г.)

Головний спеціаліст
Шеменда С.В. 13.11.2019

Кубок Шевченка
П’ять років тому пішов з життя великий педагог і спортсмен нашого району, вчитель фізичної культури Болотницької загальноосвітньої школи Михайло Іларіонович Шевченко. З його іменем пов’язана спортивна слава села Болотниця.. Його вихованці успішно виступали на спортивних аренах району , області і навіть України. 9 листопада в спортивній залі Талалаївської ЗОШ зібралися ветерани спорту Талалаївщини та вшанували пам`ять цієї видатної людини. Його соратники та учні зібралися щоб провести турнір з волейболу присвячений М.І.Шевченку. Перед початком турніру теплі слова про Михайла Іларіоновича висловили - його учень Володимир Савенко, колега по роботі Віталій Яременко та селищний голова Юрій Величко. Ну а потім був проведений і сам спортивний турнір. В змаганнях прийняло участь 3 команди. Це команда з с. Болотниця, команда ветеранів Талалаївки та команда вчителів Талалаївського району. Турнір відкрився матчем команд вчителів та ветеранів. Молодші за віком вчителі в двох партіях перемогли ветеранську команду з рахунком по партіях 25:18 та 25: 17. Потім на площадку вийшли команда села Болотниця підсилена гравцями з міста Ромни та команда ветеранів смт Талалаївки. Болотницькі волейболісти досить впевнено виграли дві партії з рахунком 25:11 і 25:12. І в останньому матчі турніру зустрілися переможці попередніх зустрічей. Першу партію майже без супротиву виграли Болотничани. А от другу партію краще розпочали команда вчителів. Дві третини партії вони вели в рахунку з розривом у п’ять м’ячів. Але кінець партії і залишився за командою з Болотниці. Вони виграли і другу партію з рахунком 25:22. Отже перше місце і кубок на турнірі виграли волейболісти колись славного спортивного села Болотниця. Другими фінішували команда вчителів, а третіми були ветерани смт Талалаївки. На турнірі була також присутня дружина М.І.Шевченка та його внучка, які подякували організаторам та учасникам турніру за вшанування світлої пам’яті рідної їм людини.
Головний спеціаліст
Ярошенко Л.І. 06.11.2019

8 листопада відбудеться традиційний диктант єдності
Українське радіо проведе щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», що присвячена Дню української писемності та мови.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови.
Диктант буде проведено 8 листопада 2019 року об 11:00.
Текст радіодиктанту у прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису.
У читальній залі Національної бібліотеки ім. Вернадського писатимуть диктант запрошені гості — політики, селебріті, журналісти.
Цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення необхідно надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі.
Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.
Додатково буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню).
Твір із диктантом треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) на адресу: 01001, Київ, Хрещатик, 26 (помітка «на конкурс»). 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.
З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Українського радіо Олександр Авраменко проведе роботу над помилками.

Наша адреса: 17200, Чернігівська обл., Талалаївський район,
смт. Талалаївка, вул. Центральна, 5, тел.: 2-12-28
Відділ освіти Талалаївської ОТГ